WEERBAAR ZIJN

Weerbaarheid is het vermogen om op te komen voor jezelf in alledaagse situaties. Het betekent grenzen bewaken. Je geeft deze op een respectvolle manier aan. Weerbaarheid bestaat uit mentale, verbale en fysieke onderdelen die elkaar versterken.

In weerbaarheidstrainingen werk je aan preventie van grensoverschrijdend gedrag. Dit doe je door het herkennen, benoemen en uiten van je gevoelens. Denk aan machtsmisbruik en ongewenste intimiteiten. Durf je en kan je dit aan de kaak stellen?

Je leeft (normaal gesproken) niet in isolatie. Inleven in situaties van anderen is daarom van belang; waar nodig bied je ondersteuning. Conflicten probeer je zoveel mogelijk geweldloos op te lossen. Je herkent het verschil tussen boosheid, agressie en verschillende agressievormen. Fysieke technieken pas je effectief toe als het niet anders kan.

Gevolgen van agressie zijn ingrijpend. Angst, verdriet, boosheid, schuldgevoelens, slecht slapen, maagpijn en blijvend lichamelijk letsel zijn slechts enkele voorbeelden. Wil je meer weten over hulpverlenende organisaties, kijk dan op de site van Slachtofferwijzer. Je kunt hier terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp.

Direct inschrijven of een vraag?