PRIVACY VERKLARING

COOKIES ALGEMEEN

LifeBird Training maakt gebruik van:

  • Functionele cookies die nodig zijn omdat de website of de gevraagde dienst zonder het gebruik van deze cookies niet of minder goed functioneert.
  • Analytische cookies die worden gebruikt om inzicht te geven in de kwaliteit of effectiviteit van een website. Voorwaarde voor deze uitzondering is dat de cookie geen of slechts weinig gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website heeft.

LifeBird Training maakt GEEN gebruik van tracking cookies om profielen van bezoekers op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

LifeBird Training valt onder de uitzondering in de Cookiewet, onderdeel van de Telecommunicatiewet, van 11 maart 2015. Toestemming vragen voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is niet nodig.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na je bezoek plaatsen op je computer, mobiele telefoon of tablet. Voor meer informatie over cookies zie Rijksoverheid.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LifeBird Training kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LifeBird Training en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LifeBird Training verstrekt. LifeBird Training kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Antwoorden op het contactformulier

WAAROM LIFEBIRD TRAINING GEGEVENS NODIG HEEFT

LifeBird Training verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LifeBird Training uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een weerbaarheidstraining.

HOE LANG LIFEBIRD TRAINING GEGEVENS BEWAART

LifeBird Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wanneer er wel een overeenkomst tot stand is gekomen en u interesse heeft in uitnodigingen voor vervolgtrajecten of -cursussen, dan bewaart LifeBird Training uw contactgegevens drie jaar.

DELEN MET ANDEREN

LifeBird Training verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LifeBird Training worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de plaatsnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

LifeBird Training gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

LifeBird Training maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van LifeBird Training bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan LifeBird Training te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LifeBird Training heeft hier geen invloed op.

LifeBird Training heeft Google geen toestemming gegeven om via LifeBird Training verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Voor het gebruik van Google Analytics hanteert LifeBird Training de volgende instellingen:

  • er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • Google mag niet het volledige IP-adres verwerken;
  • het delen van gegevens met Google is uitgezet.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lifebirdtraining.nl. LifeBird Training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

LifeBird Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LifeBird Training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LifeBird Training verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LifeBird Training op via info@lifebirdtraining.nl.

CONTACT

https://www.lifebirdtraining.nl/ is een website van LifeBird Training. LifeBird Training is als volgt te bereiken:

Telefoon: 06 -37 16 56 77
E-mailadres: info@lifebirdtraining.nl
Op trainingsdagen in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40, 3931 EH Woudenberg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61560189